thaitails_long_merged-01

หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

อาสาสมัคร

Volunteer

สนใจอยากช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้กับคนอื่นอยู่รึเปล่า ?

ทีมอาสาสมัคร หรือ Volunteer นั้น คือกลุ่มทีมงานที่ทำงานเพื่อสนับสนุนทีมงานหลักของไทยเทลส์ (Staff) เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น! ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นทีมอาสาสมัครกับเราได้ โดยเมื่อทีมงานของเราได้อ่านใบสมัครและเกิดความสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด!

หน้าที่งานของอาสาสมัคร

ภาระความรับผิดชอบของอาสาสมัครนั้นจะถูกจัดสรรให้ตามความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ภายในงานและช่วงเวลาทำงานที่สะดวกของอาสาสมัคร โดยภายในหนึ่งช่วงนั้นอาสาสมัครจะได้ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ โดยจะมีทีมงานหลักช่วยอธิบายรายละเอียดงานให้

ช่วงเวลาทำงานของอาสาสมัคร

อาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถตกลงช่วงเวลาทำงานของตัวเองได้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง! เพราะเป้าหมายของการมาไทยเทลส์คือที่ให้ทุกคนได้สนุกไปกับงานและสิ่งที่ชอบ ดังนั้นแล้วหากมีช่วงกิจกรรมไหนที่อยากจะเข้าร่วมเป็นพิเศษล่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วง

ของรางวัลตอบแทน

แน่นอนว่าการเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อย ทางทีมงานจะมีของที่ระลึกพิเศษเฉพาะทีมงานมอบให้หลังจากสิ้นสุดวัน และรวมไปถึงการละเว้นค่าสมัครเข้างานสำหรับอาสาสมัครที่ทำงานครบตามเกณฑ์ชั่วโมงเป็นต้น