พื้นที่ขายของ

Dealers Den

อะไรคือ Dealers Den

พื้นที่ขายของ หรือ Dealers Den (ดีลเลอร์ เด็น) เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับสายผลิตที่ชื่นชอบในตัวละครเฟอร์รี่และเคโมโนะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมงานไทยเทลส์ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในเวลาที่เปิดพื้นที่

สินค้าที่จำหน่ายในพื้นที่ขายของนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเฟอร์รี่ โดยสินค้านั้นสามารถมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปวาด สินค้าทำมือ อุปกรณ์ประดับ หรือแม้แต่ชุดเฟอร์สูท ซึ่งจะประกอบด้วยทั้งตัวละครออริจินอล และตัวละครที่มาจากสื่ออื่นๆในรูปแบบของแฟนอาร์ต

ระเบียบในการเข้าชมพื้นที่ขายของ

เพื่อเป็นการรักษาระเบียบและทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมได้อย่างไม่แออัด ทางงานขอความร่วมมือในการรับทราบข้อมูลต่อไปนี้

  • ก่อนเวลาเปิด 30 นาที ทางงานจะมีการจัดแถวสำหรับเข้าพื้นที่โดยจะแบ่งแถวตามประเภทบัตร
  • เฉพาะบัตรประเภท Super Sponsor Pro Max จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 9:50 เป็นต้นไป
  • เฉพาะบัตรประเภท Super Sponsor จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 เป็นต้นไป
  • สำหรับบัตรเข้างานประเภทอื่นๆ จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 10:15 เป็นต้นไป
  • ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึง 11:30 การเข้าพื้นที่จะเป็นการแบ่งเข้าทีละรอบ โดยจะพิจารณาจากปริมาณคนภายในพื้นที่เป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป โดยหลังจากเวลา 11:30 จะไม่มีการแบ่งเข้า ผู้เข้าร่วมงานที่ถือบัตรทุกประเภทสามารถเข้าพื้นที่ได้โดยตรง
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตร Super Sponsor Pro Max ที่มาหลังจากเวลา 10:00 สามารถเข้าออกพื้นที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอเข้าแบบแบ่งเข้าทีละรอบ
  • ในกรณีผู้ถือบัตร Super Sponsor ที่มาหลังจากเวลา 10:15 ทางงานขอความร่วมมือในการเข้าแถวเพื่อเข้าพื้นที่แบบแบ่งทีละรอบ