ห้องเปลี่ยนชุด
และห้องพักสำหรับเฟอร์สูท

Fursuit Lounge & Headless Lounge

ห้องเปลี่ยนชุดเฟอร์สูท | Fursuit Lounge

เป็นห้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานสามารถเปลี่ยนสวมชุดเฟอร์สูทและนั่งพักผ่อนได้ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้เพียงแสดงบัตรเข้าร่วมงาน ในกรณีจำเป็นสามารถนำผู้ติดตามเข้าไปด้วยได้ไม่เกิน 1 คน

ห้องพักสำหรับเฟอร์สูท | Headless Lounge

เป็นห้องพักสำหรับผู้สวมใส่ชุดเฟอร์สูท โดยจะมีบริการพื้นที่สำหรับนั่งพักและน้ำดื่มให้ สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการแสดงบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ใส่ชุดเฟอร์สูทอยู่เท่านั้น ในกรณีจำเป็นสามารถนำผู้ติดตามเข้าไปด้วยได้ไม่เกิน 1 คน

กฏระเบียบการใช้งาน

  • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  • อย่าทิ้งสัมภาระของท่านไว้โดยไม่มีใครดูแล
  • อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่ใช่ของของคุณ
  • ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอภายในห้อง
  • งดทำกิจกรรมอื่น นอกจากสวมใส่ชุด ถอดชุด พักเหนื่อย และดูแลชุดของท่าน
  • หากต้องการตากชุด คุณจำเป็นต้องอยู่ภายในห้อง Fursuit Lounge ในขณะที่ตาก