ห้องพักชั่วคราวสำหรับ Fursuit

Fursuit Lounge

เป็นห้องพักสำหรับ Fursuiter ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน เหมาะกับการพักผ่อนสั้น ๆ ดื่มน้ำ ทำความสะอาดหรือแปรงขนให้ชุดของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนี้ได้ ผู้ติดตามสามารถเข้าได้ไม่เกิน 1 คน

โปรดจำไว้ว่าจุดประสงค์หลักของ Fursuit Lounge คือเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและดูแล Fursuit ของคุณ ขอความร่วมมือไม่ทำกิจกรรมอื่นใดนอกจากพักผ่อนจากการใส่ชุดหรือดูแลชุดตัวเก่งของคุณ เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานของทุกคน ดังนั้นทางงานขอความร่วมมือ:

  • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  • อย่าทิ้งสัมภาระของท่านไว้โดยไม่มีใครดูแล
  • อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่ใช่ของของคุณ
  • ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอภายในห้อง Fursuit Lounge

 

วิธีการใช้งาน Fursuit Lounge
  • Fursuiter สามารถนำผู้ติดตามเข้าได้ไม่เกิน 1 คน
  • เรามีจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้บริการภายในห้อง Fursuit Lounge
  • งดทำกิจกรรมอื่น นอกจากสวมใส่ชุด ถอดชุด พักเหนื่อย และดูแลชุดของท่าน
  • หากต้องการตากชุด คุณจำเป็นต้องอยู่ภายในห้อง Fursuit Lounge ในขณะที่ตาก
 
thThai