thaitails_long_merged-01

หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

Official Group Photo

15:00 @ Hall 1

กิจกรรมถ่ายภาพรวมของเหล่าชาวสูตเตอร์ ที่จะรวมตัวกันสร้างภาพบันทึกความทรงจำสุดแสนประทับใจ ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมาไทยเทลส์