หน้าเว็บไซต์นี้เป็นหน้าข้อมูลเก่าของปี 2024 เพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว โปรดรอติดตามข้อมูลของงานล่าสุดเร็วๆ นี้

ไทยเทลส์คืออะไร?

What is Thaitails?

            ไทยเทลส์คอนเวนชั่นเป็นงานเฟอร์รี่คอนเวนชั่นของประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นในทุกช่วงต้นปี โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจในตัวละครเฟอร์รี่ จากทั้งความสนใจในตัวละครที่ออกแบบขึ้นเองหรือเป็นตัวละครเฟอร์รี่ที่ปรากฏอยู่ในตามสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่ชื่นชอบได้มีพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมย่อยอื่นๆอาธิเช่น กิจกรรมกีฬา การแสดงโชว์ความสามารถ พื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น และนอกจากนี้ พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ให้กับเฟอร์รี่ชาวไทยได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนๆ เฟอร์รี่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

             ไทยเทลส์คอนเวนชั่นถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2016 โดยมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจในเฟอร์รี่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานคอนเวนชั่นในต่างประเทศที่ถูกจัดขึ้นและมีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์และความรู้สึกกลับมาส่งต่อให้กับคอมมูนิตี้ภายในประเทศของตนเอง โดยได้มีการวางแผน รวบรวมผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน และดำเนินการจัดเป็นกิจกรรมเรื่อยมาทุกๆ ปี พร้อมกับการนำเสนอธีมในการจัดแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตีความและเติมแต่งออกไปได้อีกมากมายตามความจินตนาการของตนเอง

             งานไทยเทลส์นั้นถูกจัดขึ้นมาตลอดทุกปี โดยคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งภายในคอมมูนิตี้ที่มีความตั้งใจอยากจะส่งต่อประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ ทุกคน ทั้งนี้ พวกเรามีความตั้งใจอยากให้ไทยเทลส์เป็นพื้นที่ที่มีความหมายต่อคอมมูนิตี้ เป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนได้เจอเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ และสร้างความทรงจำดีๆที่มีความหมายอีกมากมาย รวมไปถึงเป็นพื้นที่ให้ทุกๆ คน ที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มีพื้นที่แสดงออกถึงจินตนาการและความสร้างสรรค์มากมายที่อาจถูกจำกัดไว้ในโลกความเป็นจริงภายนอก ทั้งนี้จึงเป็นจุดที่ทำให้งานของพวกเรานั้นพร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ รวมไปถึงสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เพราะถ้าหากไม่มีผู้เข้าร่วมงานทุกคน ก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้เช่นกัน

สุดท้ายนี้ พวกเราหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับงานในครั้งนี้ แล้วพบกันในงาน!