ไทยเทลส์คืออะไร?

What is Thaitails?

ไทยเทลส์คอนเวนชั่นเป็นงานเฟอร์รี่คอนเวนชั่นของไทยที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจในตัวละครเฟอร์รี่จากทั้งความสนใจในตัวละครที่ออกแบบขึ้นเองหรือตัวละครเฟอร์รี่ที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมย่อยอื่นๆอาธิเช่นกิจกรรมกีฬา การแสดงโชว์ความสามารถ พื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น และนอกจากนี้ พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ให้กับเฟอร์รี่ชาวไทยได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนๆ เฟอร์รี่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ไทยเทลส์คอนเวนชั่นถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2016 โดยมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจในเฟอร์รี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานคอนเวนชั่นในต่างประเทศที่จัดขึ้น และมีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์และความรู้สึกกลับมาส่งต่อให้กับคอมมูนิตี้ภายในประเทศของตนเอง โดยได้มีการวางแผน รวบรวมผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน และดำเนินการจัดเป็นกิจกรรมเรื่อยมาทุกๆ ปี พร้อมกับการนำเสนอตีมในการจัดแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตีความและเติมแต่งออกไปได้อีกมากมายตามจินตนาการของตนเอง

งานไทยเทลส์นั้นถูกจัดขึ้นมาตลอดทุกปี โดยคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งภายในคอมมูนิตี้ที่มีความตั้งใจอยากจะส่งต่อประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ ทุกคน ทั้งนี้ พวกเรามีความตั้งใจอยากให้ไทยเทลส์เป็นพื้นที่ที่มีความหมายต่อคอมมูนิตี้ เป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนได้เจอเพื่อนเก่า พบเพื่อนใหม่ และสร้างความทรงจำดีๆ ที่มีความหมายอีกมากมาย รวมไปถึงเป็นพื้นที่ให้ทุกๆ คน ที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มีพื้นที่แสดงออกถึงจินตนาการและความสร้างสรรค์มากมายที่อาจถูกจำกัดไว้ในโลกความเป็นจริงภายนอก ทั้งนี้จึงเป็นจุดที่ทำให้งานของพวกเรานั้นพร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ รวมไปถึงสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เพราะถ้าหากไม่มีผู้เข้าร่วมงานทุกคน ก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้เช่นกัน

สุดท้ายนี้ พวกเราหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับงานในครั้งนี้ แล้วพบกันในงาน!