งานสามัคคีกีฬา ไทยเทลส์ เกม

ไทยเทลส์เกม

What is Thaitails Game?

ไทยเทลส์ เกม นั้นเป็นงานกีฬาที่จัดขึ้นภายในงานไทยเทลส์ของทุกปี โดยเป็นพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานทุกคนและเฟอร์สูตได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมกีฬาร่วมกัน โดยภายในนั้นจะประกอบไปด้วยเกมกีฬาย่อยๆ อีกหลายชนิด